Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nêu rõ sự cần thiết phải cải tiến nâng cao chất lượng quân trang để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới; công tác này phải có quy trình, thể hiện được tính chính quy và thống nhất; các sản phẩm phải bền và đẹp, thể hiện sự mạnh mẽ và uy nghiêm của lực lượng vũ trang. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Tiểu ban nghiên cứu, thiết kế, cải tiến nâng cao chất lượng trang phục CAND đánh giá hiện trạng, từ đó đưa ra mục tiêu thiết kế, cải tiến, đảm bảo 4 tiêu chí: chính quy, uy lực, hình thức và môi trường. Quan trọng nhất là lựa chọn vật liệu chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng và đặc thù công tác

Trước khi sản xuất, cần có quá trình khảo sát để xây dựng biểu mẫu trên diện rộng. Ban Thư kí tổng hợp các ý kiến của các lực lượng, các chuyên gia, xác định mục tiêu, tiêu chí trong đợt cải tiến này. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị cần tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra, đóng góp nhiều ý kiến sáng tạo để công tác cải tiến, nâng cao chất lượng trang phục CAND đạt hiệu quả…

Anh Hiếu – Trần Xuân