Hội thảo nhằm tận dụng những lợi thế và lường trước được những khó khăn, thách thức do Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra với mục đích nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

Tại Hội thảo, đại biểu đến từ các trường CAND đã tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như nghiên cứu tổng quan những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến công tác dạy và học ngoại ngữ trên thế giới, ở Việt Nam và trong các trường thuộc lực lượng CAND; 

Phân tích, đánh giá những thách thức, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục Việt Nam nói chung và đối với công tác dạy và học ngoại ngữ nói riêng; đánh giá thực trạng vận dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 trong các trường CAND.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Từ đó, đề xuất các giải pháp ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các trường CAND trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước và ngành Công an. 

Một số giải pháp được các đại biểu đưa ra tại Hội thảo là Bộ Công an cần xây dựng kế hoạch chiến lược về đào tạo ngoại ngữ, trong đó cần ưu tiên những ngôn ngữ cần hợp tác quốc tế nói chung.

Trong thiết kế chuẩn đầu ra cần đặc biệt chú ý đặc biệt đến các yếu tố ngành nghề, lĩnh vực để những kiến thức ngoại ngữ trang bị cho người học trong nhà trường thực sự đáp ứng đầy đủ nhất đối với các ngành nghề và lĩnh vực công tác Công an.

Coi trọng phát triển nguồn nhân lực giảng dạy ngoại ngữ trong các trường CAND, tiếp tục thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, sinh viên đại học và sau đại học được đào tạo ở các nước với các ngôn ngữ và ngành nghề đào tạo mà ngành Công an cần; mở rộng phong trào thi đua học ngoại ngữ, các hình thức câu lạc bộ, hội thi nhằm thu hút sinh viên tận dụng tối đa thời gian trong nhà trường vào việc học ngoại ngữ.

Đặc biệt, cần cải tiến mạnh mẽ trong khâu khảo thí nhằm đánh giá đúng năng lực dạy và học ngoại ngữ trong các trường CAND, từng bước sử dụng sự tham gia của các tổ chức quốc tế vào đánh giá kết quả học ngoại ngữ của các trường CAND, đảm bảo đánh giá phù hợp với chương trình giảng dạy và yêu cầu chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ của học viên Công an để khi ra trường có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng.

Huyền Thanh