Ngày 27/2, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức phiên họp lần thứ nhất Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Tổ chức quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) (19/8/2005 - 19/8/2015).

Tại phiên họp, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Chính trị CAND, Ủy viên Thường trực Ban Tổ chức quốc gia, Trưởng Bộ phận Thường trực giúp việc đã quán triệt và gợi ý thảo luận bàn biện pháp thực hiện các nội dung trong Chương trình lịch số 34/BCA-X11, ngày 9/1/2015 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Bộ Công an.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo. 

Đại tá Đào Gia Bảo, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Tổng cục Chính trị CAND báo cáo tóm tắt một số kết quả thực hiện và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, sau phiên họp lần thứ nhất Ban tổ chức quốc gia ngày 5/2/2015, ngày 12/2/2015, Thường trực Bộ phận giúp việc đã tham mưu giúp Ban Tổ chức quốc gia chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn thành Thông báo số 05/TB-BTC và gửi tới các thành viên Ban Tổ chức quốc gia, các tỉnh, thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kết luận của Ban Tổ chức quốc gia. Tính đến nay đã có 14 Công an đơn vị, địa phương đã có kế hoạch hướng dẫn, thành lập Ban Tổ chức triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2015, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ ANTQ…; đề xuất văn bản phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài CAND xây dựng, biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện; hoàn thành các văn bản tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng và Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” trong CAND, Hội thảo khoa học cấp quốc gia, Hội thi Công an xã giỏi toàn quốc; triển khai phân công phối hợp xây dựng văn bản thủ tục và đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cho lực lượng CAND Việt Nam.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Uỷ viên Thường trực Ban tổ chức quốc gia phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Bộ phận Thường trực giúp việc Ban tổ chức quốc gia cũng đã tham gia phát biểu ý kiến vào dự thảo phân công nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nêu rõ, trong các công tác triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ cần tìm ra vấn đề chủ chốt thực hiện, nhằm đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo đúng kế hoạch và chương trình, lịch hoạt động đã đề ra. Đẩy mạnh khâu tuyên truyền kịp thời thông tin, đăng tải nhiều tin, bài về các hoạt động kỷ niệm…

Các thành viên Bộ phận Thường trực giúp việc chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ; không để chậm tiến độ, trì trệ; thường xuyên giao ban kiểm tra lại công việc, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh phản ánh về Thường trực Bộ phận giúp việc để báo cáo Ban Tổ chức quốc gia cho ý kiến chỉ đạo.

M.Hiền