Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Tổ chức Quốc gia, chủ trì phiên họp.

Thời gian qua, Bộ phận Thường trực giúp việc cho Ban Tổ chức Quốc gia đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai toàn diện các hoạt động kỷ niệm, đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND báo cáo kết quả triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Trong tháng 6, đã tổ chức xong 7/11 hoạt động, đồng thời tiếp tục chuẩn bị tổ chức các hoạt động khác, trong đó có những hoạt động quan trọng như: tổng kết, trao thưởng cuộc thi tiểu thuyết, truyện ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, tôn vinh các nhà văn có nhiều đóng góp cho lực lượng CAND được truyền hình trực tiếp trên sóng ANTV vào tối 19/6; tổ chức Hội thi Công an xã giỏi khu vực phía Nam…

Tại Phiên họp, Bộ phận Thường trực giúp việc đã nêu những nhóm công việc dự kiến triển khai trong thời gian tới, Báo cáo các hoạt động kỷ niệm từ nay đến tháng 8/2015.    

Bộ phận thường trực cũng nêu rõ các hoạt động quan trọng cần tập trung triển khai, đó là công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ niệm; công tác tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào thi đua đặc biệt; hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND và Liên hoan sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ CAND”; công tác chuẩn bị Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc lần thứ 7”…

Hòa – Thủy