Các thông tư được triển khai tập huấn trong đợt này gồm: Thông tư số 58 quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông; Thông tư số 60 quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của CSGT đường bộ và Thông tư số 61 quy định về dẫn đường các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam.

Đợt tập huấn nhằm quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ CSGT và thủ trưởng các đơn vị, nhất là cán bộ chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông và dẫn đoàn, công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông nắm vững và thực hiện nghiêm túc qui định của Bộ, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tiêu cực sai phạm trong hoạt động tuần tra kiểm soát

Kim Anh