Trước đó, Phòng CSGT CATP Đà Nẵng đã công khai thông báo vào thứ tư hàng tuần các biển kiểm soát phương tiện vi phạm qua hệ thống camera trên trang Facebook 'Cảnh sát giao thông CATP Đà Nẵng'.  

Và kể từ ngày 1/11/2016, Phòng CSGT, Công An TP Đà Nẵng đã bắt đầu xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát tại các tuyến, nút giao thông. 

Tuy nhiên việc thông báo biển kiểm soát phương tiện vi phạm đến các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện việc liên hệ, làm thủ tục xử phạt theo quy định vẫn chưa kịp thời, dẫn đến tình trạng một số tổ chức, cá nhân không biết phương tiện mình vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Kể từ ngày 22-9, chuyên trang tra cứu vi phạm giao thông của CA TP. Đà Nẵng sẽ giúp người dân thành phố và du khách tự truy cập và biết phương tiện vi phạm khi tham gia giao thông.

Xuất phát từ thực tế đó, để kịp thời thông tin đến người dân, ngoài việc thông báo theo quy định, phòng CSGT Đà Nẵng sẽ công khai thông báo vào thứ tư hàng tuần các biển kiểm soát phương tiện vi phạm qua hệ thống camera trên trang Facebook Cảnh sát giao thông CATP Đà Nẵng. 

Và lập chuyên trang tra cứu vi phạm giao thông Chuyên trang tra cứu phương tiện vi phạm có địa chỉ truy cập http://www.catp.danang.gov.vn:8001/thongtinvipham.

Hoài Thu