Qua việc lực lượng phối hợp đánh đúng điểm của bọn tội phạm từ bên kia biên giới, một số chủ sổ cho vay thế mạng cũng điện thoại thăm dò xin được đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng...

Lực lượng phối hợp giữa Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Campuchia đang xác minh, truy bắt các đối tượng mở sổ trong casino ngụ tại tỉnh Tây Ninh; các chủ sổ cho vay thế mạng tại casino Titan, KinhGrou, City, Macau, Chateau, cùng một số chủ sổ mới nổi lên và hoạt động khá manh động là vợ chồng Nguyễn Thị Bích Hạnh ngụ tại tỉnh Bình Phước, cũng là con bạc trước đây, nay cầm đầu đường dây chủ sổ cho vay tiền thế mạng.

Các chủ sổ cho vay thế thân phần lớn là Việt kiều Campuchia, người Campuchia…

Nhóm PVĐT