Mỗi người giao nộp vũ khí như mã tấu, súng, dao, đạn dược… thì được mang một phần quà đổi lại như đường, dầu ăn, bột ngọt… mang về.

Đại diện UBND Phường 14, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết, việc thu gom sẽ kéo dài đến hết tháng này, sau đó số hàng nóng này sẽ được cơ quan chức năng đem tiêu hủy.

Được biết kinh phí đổi quà được trích từ quỹ đảm bảo an ninh trật tự của phường. Mô hình thu gom này góp phần đem lại an ninh trật tự trên địa bàn được rất đông đảo người dân đồng tình ủng hộ.

Phan Linh