Trong thời gian học tập, các học viên được học, nghiên cứu, thảo luận kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ, huấn luyện nghiệp vụ bằng thực tế. Sau 20 ngày học tập, 100% học viên đạt yêu cầu, 30% đạt loại khá, 5% đạt loại giỏi.

Trước khi trở về địa phương công tác, lãnh đạo CATP giao nhiệm vụ cho lực lượng trưởng, phó Công an xã vận dụng kiến thức làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ tại cơ sở, tấn công trấn áp bọn tội phạm, giữ vững ANCT và TTAT xã hội địa phương, phòng ngừa xảy ra "đột biến, bất ngờ" ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự thành phố

M.H.