Các học viên sẽ được nghe các giảng viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương truyền đạt những kỹ năng, quy trình giảng dạy trên lớp, kỹ năng ứng xử, xử lý các tình huống sư phạm, kỹ năng soạn thảo giáo án điện tử, trình chiếu slide, phương pháp giảng dạy tích cực…

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên về ANTT đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lực lượng Công an tỉnh.

Lớp học sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 21 đến ngày 26/10/2015

Trang Nhung