Sau 3 tháng học tập, 4 lớp học với 119 học viên đã được nghiên cứu, học tập, tiếp thu được nhiều kiến thức cơ bản theo chương trình đào tạo về nghiệp vụ Giao thông đường bộ và Quản lý hành chính, được truyền đạt bởi những giảng viên đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện CSND trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên

Ngoài các chuyên đề chuyên sâu về nghiệp vụ, các học viên trong lớp học còn được kiến tập thực tế tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đây là những cơ sở quan trọng giúp các học viên vận dụng tốt kiến thức đã được học tập vào thực tiễn công tác nghiệp vụ Giao thông đường bộ và nghiệp vụ Quản lý hành chính tại Vương quốc Campuchia. Kết quả, 100% học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, chấp hành tốt ý thức kỷ luật học tập.

Trần Xuân