Trong thời gian 20 ngày, 212 học viên là cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được tiếp thu 15 chuyên đề và 2 báo cáo thực tế.

Đây là những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT) ở địa bàn cơ sở và một số kinh nghiệm thực tế trong công tác chiến đấu, qua đó giúp các học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an cơ sở để đảm nhiệm tốt vai trò công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT.

Kết thúc lớp học, 100% học viên được cấp chứng chỉ, trong đó 44 đồng chí đạt loại xuất sắc, 168 đồng chí đạt loại giỏi.

Minh Phượng