Trong những năm qua, phong trào thi đua “Vì ANTQ” ở Bộ Tư lệnh CSCĐ đã góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ.

Tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, chấp nhận gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã biểu dương những chiến công và thành tích xuất sắc của lực lượng CSCĐ, khen ngợi những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Vì ANTQ.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh những nhiệm vụ mà lực lượng CSCĐ cần phải thực hiện trong thời gian tới. Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới hết sức nặng nề. Đòi hỏi lực lượng CAND nói chung, CSCĐ nói riêng trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường hòa bình, điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Lực lượng CSCĐ cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng và phong trào thi đua để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ trao phần thưởng của Bộ Tư lệnh CSCĐ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ trong 5 năm qua.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong triển khai thực hiện phong trào thi đua. Phối hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua “vì ANTQ” với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng CSCĐ. Chú trọng tới các đơn vị trực tiếp chiến đấu, vùng sâu, vùng xa…tạo sức mạnh tổng hợp, đưa công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua vì ANTQ phát triển toàn diện, mạnh mẽ, thúc đẩy lực lượng CSCĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

K.Quý