Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị…

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên TW Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Quốc phòng- Bộ Công an, trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ, tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Năm năm qua (2010-2015), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo của Thủ trưởng hai Bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các địa phương; lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương đã phát biểu tham luận về những vấn đề cụ thể, đánh giá tình hình và kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của hai Bộ, hai lực lượng trong 5 năm qua; chỉ ra những tồn tại trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và rút ra bài học kinh nghiệm nhằm làm tốt công tác phối hợp trong thời gian tới.

Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Thượng tướng Đặng Văn Hiếu với các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cùng ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân lực lượng Công an và Quân đội trong 5 năm qua trong thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cùng thống nhất việc tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, quốc phòng giữa hai Bộ, hai lực lượng Quân đội nhân dân- Công an nhân dân.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo hai Bộ Quốc Phòng- Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trình bày tóm tắt báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng.

Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước. Trước mắt, tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tết Nguyên đán Bình Thân 2016, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.  

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác phối hợp đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông. Chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, giải quyết các bức xúc trong xã hội ngay từ đầu và tại cơ sở; không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động biểu tình, gây rối ANTT, không để bị động, bất ngờ…

Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại...

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng nhấn mạnh việc phối hợp nghiên cứu, tập trung làm rõ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn vướng mắc, bất cập; những vấn đề thực tiễn đặt ra chưa được quy định hoặc quy định chưa rõ tại Nghị định số 77 để tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 
Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tặng Bằng khen cho 53 tập thể, 68 cá nhân thuộc Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 53 tập thể, 68 cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng giai đoạn 2010 – 2015 và tiến hành trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Hiếu Quỳnh