Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các đồng chí: Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Công an.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” tặng Bộ trưởng Tô Lâm và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, nhất là sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lực lượng Công an nhân dân đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Công an thường xuyên, đột xuất, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của đất nước.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, giúp đỡ nhiệt tình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với hoạt động, công tác nói chung và nhu cầu đầu tư phát triển tiềm lực cho lực lượng Công an nhân dân nói riêng thời gian qua.

Thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải được đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, nhất là đối với các lực lượng trực tiếp chiến đấu, địa bàn cơ sở, địa bàn trọng điểm, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa… 

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, trong thời gian tiếp theo, Bộ Công an tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ chia sẻ, cảm thông sâu sắc với lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự hiện nay; đồng thời chúc mừng những thành tích, chiến công đã đạt được của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2017. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nhằm bảo đảm nguồn vốn đầu tư sát thực với yêu cầu, nhiệm vụ mà lực lượng Công an nhân dân được giao phó.

* Nhân dịp này, để ghi nhận thành tích của các đồng chí lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư đối với lực lượng Công an nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để ghi nhận những thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” tặng Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an.

PV