Dự lễ ký kết, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng; Thượng tướng Nguyễn Văn Tính, Ủy viên Đảng ủy CATW, Thứ trưởng. Về phía Bộ KH&CN có các đồng chí: Hoàng Văn Phong, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng; Lê Đình Tiến, Thứ trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc hai Bộ.

Tại lễ ký kết, Thiếu tướng Nghiêm Xuân Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an đã trình bày báo cáo tình hình triển khai công tác KH&CN của Bộ Công an trong thời gian qua và dự thảo "Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Bộ Công an với Bộ KH&CN". Báo cáo nêu rõ: Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ KH&CN CAND đã từng bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, đóng góp xứng đáng vào việc xây dựng lực lượng CAND từng bước tiến lên chính quy, hiện đại cũng như sự nghiệp phát triển KH&CN chung của đất nước. Tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý KH&CN từng bước được củng cố và phát triển. Bộ KH-CN đã dành sự quan tâm, hỗ trợ và đầu tư thích đáng cho hoạt động KH&CN của Bộ Công an.

Phát biểu trước khi hai Bộ trưởng ký kết "Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN", Bộ trưởng Hoàng Văn Phong bày tỏ niềm tự hào về những chiến công hào hùng của lực lượng CAND ở tất cả các thời kỳ cách mạng, trong những chiến công đó, có sự đóng góp xứng đáng của đội ngũ KH&CN. Đồng chí Bộ trưởng đánh giá cao các ý tưởng, dự kiến KH&CN của lực lượng CAND. Bộ trưởng khẳng định, bằng khả năng cao nhất, Bộ KH&CN tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của KH&CN CAND, góp phần bảo vệ vững chắc ANQG và TTATXH, tạo tiền đề ổn định để xây dựng và phát triển mọi mặt của đất nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Lê Hồng Anh khẳng định, trong mọi chiến công của lực lượng CAND, đều có đóng góp xứng đáng của lực lượng KH&CN, trong đó có sự hợp tác, giúp đỡ tích cực, có hiệu quả của Bộ KH&CN. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của lãnh đạo hai Bộ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng, chắc chắn hoạt động KH&CN giữa hai Bộ sẽ tiếp tục phát triển, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH trong tình hình mới..

Công Gôn