Nhà nghỉ dưỡng Phương Thanh có diện tích 21.000m2, 65 phòng, 210 giường. Năm 2016, đã tiếp nhận, phục vụ được 2.000 phiếu nghỉ dưỡng, 1.500 phiếu điều dưỡng và 7.000 lượt người thân đi theo. Công tác nghỉ dưỡng, điều dưỡng được đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, không có bất cứ sai sót nào.

Qua khảo sát thực tế cơ sở hạ tầng hiện có, nghe các đơn vị chức năng báo cáo, Thứ trưởng Bùi Văn Thành khẳng định việc phát triển cơ sở hạ tầng điều dưỡng chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng cho CBCS là chủ trương lớn của Bộ Công an; biểu dương việc đơn vị chức năng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc tiếp nhận cơ sở vật chất, quản trị khai thác triệt để nguồn lực hiện có do nhà nghỉ dưỡng Bộ GTVT bàn giao.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, để cơ sở nghỉ dưỡng thực sự làm điểm đến, trước hết cần ổn định tổ chức, chính sách cán bộ theo đề xuất của Tổng cục IV và các đơn vị chức năng. Sử dụng tốt nguồn nhân lực hiện có để làm tốt công tác phục hồi chức năng, điều dưỡng cho các bệnh nhân khu vực phía Bắc, giảm tải cho các bệnh viện.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu Tổng cục IV phải mời đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp, chất lượng cao để tổng quy hoạch thiết kế theo các phân khu vừa phục hồi chức năng, vừa xã hội hoá theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, xoá bỏ những mảng kiến trúc không gian manh mún. Mục tiêu là phải sử dụng đúng mục đích chăm sóc sức khoẻ cho CBCS Công an và xã hội hoá theo hướng kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng...

Phương Thuỷ