Năm qua, nhân dân và cán bộ phường 7, TP. Vị Thanh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phan Văn Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng nhân dân, cán bộ phường 7, TP.Vị Thanh 

Đồng thời, Công an phường 7 đã làm tốt công tác phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức củng cố và nâng chất 2 mô hình: “Tuyến đường ATGT và văn minh đô thị”, “Nhân dân khu vực 2 đoàn kết quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn ANTT”.

Đặc biệt, gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; làm mới 10 cổng an ANTT tại các con hẻm trên địa bàn. Tiếp nhận 68 tin báo tố giác tội phạm có giá trị giúp lực lượng Công an kịp thời phòng ngừa, bắt và xử lý các đối tượng vi phạm.

Số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn phường đã giảm đáng kể; nhờ đó tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn phường luôn được đảm bảo. Góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, hạn chế sự gia tăng tội phạm trên địa bàn… 

Phương Bình