Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt truyền thống.

Dự buổi gặp mặt truyền thống có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng (chủ trì đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh); Trung tướng Bùi Văn Thành; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn và các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo cao cấp trong CAND qua các thời kỳ.

Mở đầu buổi gặp mặt, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức trao tặng Cuốn thư ghi nhận công lao, đóng góp cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thân nhân các đồng chí cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thân nhân các đồng chí cố Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Cuốn thư ghi nhận công lao, đóng góp cho nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Tại buổi gặp mặt truyền thống, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống, những chiến công mà lực lượng CAND đã đạt được trong suốt 72 năm qua; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân; thành kính tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân; bày tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh xương máu của các đồng chí thương binh và đối với công lao, đóng góp của các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ cán bộ Công an qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Cuốn thư ghi nhận công lao cho nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và thân nhân các đồng chí cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thân nhân các đồng chí cố Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng CAND luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách, chiến lược, đấu tranh nhằm làm thất bại âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình”, phá hoại, lật đổ của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

72 năm qua, lực lượng CAND đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành lực lượng vũ trang cách mạng, chiến công nối tiếp chiến công, bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam; thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “CAND phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”, quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân đã trở thành nguyên tắc cơ bản, là đường lối hoạt động, là bản chất của Công an Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống.

Nhận định công tác đảm bảo an ninh quốc gia, gìn giữ, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) đang đối mặt với những khó khăn, thách thức và áp lực ngày càng lớn, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, đòi hỏi phải xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; không ngừng phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác hồ dạy CAND; gắn bó máu thịt với nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành;

Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách và nghiên cứu, xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Nắm chức tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ;

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nghiên cứu, kiện toàn tổ chức, bộ máy Bộ công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Toàn cảnh buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong bối cảnh tình hình mới, trước những tác động khắc nghiệt từ mặt trái của cơ chế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, trước những âm mưu và hoạt động chống phá bằng các thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định lực lượng CAND cần tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả của mối quan hệ hiệp đồng, phối hợp với Quân đội Nhân dân, Ban Dân vận, Mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể trong công tác vận động quần chúng và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 09 ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”;

Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và các nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

Trung tướng Lê Thành, Chủ nhiệm CLB Sỹ quan hưu trí Bộ Công an tại Hà Nội phát biểu tại lễ gặp mặt.

Xác định thực chất công tác Công an là công tác dân vận, vận động quần chúng là một trong những biện pháp công tác có ý nghĩa cơ bản của lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, dù ở lĩnh vực công tác nào, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình đều phải thực hiện công tác dân vận và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe Trung tướng Lê Thành, Chủ nhiệm CLB Sỹ quan hưu trí Bộ Công an tại Hà Nội thay mặt các cán bộ Công an hưu trí và đại biểu trẻ Phạm Thị Ngọc Mai, Đại học Cảnh sát nhân dân thay mặt tuổi trẻ CAND bày tỏ niềm tự hào đối với truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng.

Chiều cùng ngày, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh và 72 năm Ngày truyền thống CAND (19-8-1945 – 19-8-2017), 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã đến thăm hỏi đồng chí Đỗ Mười và trân trọng trao tặng Cuốn thư ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí Đỗ Mười trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Đỗ Mười nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa III, IV, V, VI, VII, VIII; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa V, VI, VII, VIII; nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1988 - 1990); nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1991-1997); nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương (1990-1991).

Trần XuânPhùng Nguyễn