Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ…

Để góp phần tích cực, hiệu quả vào thành công của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt các đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng CAND, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên với đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên trong công tác trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, các đoàn thể xã hội và địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND đã bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước, cũng như tại địa bàn Tây Nguyên, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Những kết quả đạt được của lực lượng CAND có sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành địa phương, trong đó có sự quan tâm thường xuyên theo dõi, giám sát, giúp đỡ có hiệu quả của các vị đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Đặc biệt là những ý kiến đóng góp và phản ánh kịp thời các kiến nghị của cử tri nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự; tham mưu, phối hợp với các bộ, ban, ngành địa phương giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật, nhằm đảm bảo hài hoà lợi ích chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. 

Đồng thời, thông qua sự truyền tải của các đại biểu Quốc hội, nhân dân và cử tri cả nước ngày càng hiểu rõ hơn về hoạt động, về những thành tích trong chiến đấu và sự hy sinh gian khổ của lực lượng CAND trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên, bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp kịp thời, có hiệu quả của các đại biểu Quốc hội đối với lực lượng CAND.

Quỳnh Vinh