Để bảo đảm các hoạt động kỉ niệm thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác Công an và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ thị nêu rõ: Công an các đơn vị, địa phương tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng nhằm giáo dục cán bộ, chiến sĩ về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng và của lực lượng CAND.

Chủ động đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và định hướng XHCN. Nội dung đợt sinh hoạt chính trị cần gắn với các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn, kết hợp với việc đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND, vì nước quên thân, vì dân phục vụ", với phong trào "CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy".

Tiếp tục giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, xây dựng kỉ cương, phong cách ứng xử có văn hóa và ý thức phục vụ nhân dân; làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động hướng tới kỉ niệm 65 năm Ngày truyền thống CAND và 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 60 năm Ngày truyền thống Công an xã; nêu bật truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, các gương điển hình của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát động các đợt thi đua đặc biệt, các hoạt động văn hóa, thể thao...

Chỉ thị cũng nhấn mạnh, cần chú trọng làm tốt công tác dân vận và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xây dựng nhà tình nghĩa tặng cán bộ chiến sĩ Công an có hoàn cảnh khó khăn

Duy Hiển