Trung tá Nguyễn Thị Cưng, Bệnh xá trưởng Công an tỉnh Tây Ninh đã báo cáo tình hình công tác y tế của đơn vị trong thời gian qua. Đơn vị được Bộ Công an đầu tư xây dựng trụ sở mới và đưa vào sử dụng từ năm 2013 với quy mô 24 giường bệnh, 19 khoa phòng cơ bản gồm: Cấp cứu, hồi sức; khám bệnh, tiểu phẩu, Tai, mũi, họng; răng, hàm, mặt; điều trị nội trú; y học cổ truyền; vật lý trị liệu, X quang, xét nghiệm, siêu âm;…các khoa phòng đều bố trí đủ cán bộ y tế để sử dụng các trang thiết bị.

Trung tướng Phạm Quang Cử phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đoàn đã đi kiểm tra cơ sở vật chất Bệnh xá Công an Tây Ninh và cho biết, Tây Ninh có bệnh xá đẹp nhất toàn quốc, tổ chức bộ máy tương đối đủ; cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu; thực hiện tốt nhiệm vụ y tế như chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ, phòng dịch tốt.

Trong thời gian tới, Trung tướng Phạm Quang Cử đề nghị, Bệnh xá Công an tỉnh Tây Ninh cần tập trung một số công tác như: Đảm bảo tốt công việc khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ chiến sỹ; tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ phải giữ gìn sức khỏe; làm tốt công tác phòng dịch bệnh; triển khai máy móc, phương tiện hoạt động hết công suất; tham gia xã hội hóa y tế;…

T.N – Minh Nhật