Tổng kết có 3 giải A được trao cho các đoàn NTQC Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Thanh Hóa, và Công an tỉnh Đắk Lắk; 5 giải B và 3 giải khuyến khích. Đây là kết quả đáng trân trọng đối với sự làm việc không mệt mỏi, đầy lòng nhiệt huyết của những người chiến sĩ làm nghệ thuật trong lực lượng Công an các tỉnh miền Trung - Tây  Nguyên.

Hội diễn khu vực II lần này đã thu được nhiều kết quả. Trước hết là việc xây dựng chương trình và đạo diễn chương trình có chủ đề, có định hướng, bám sát với chủ đề của hội diễn "65 năm vang mãi bài ca". Trong đó nổi bật là chương trình của các đoàn NTQC Công an Hà Tĩnh, Công an Thanh Hóa, Công an TP Đà Nẵng, Công an Quảng Nam, Công an Quảng Ngãi...

Một điều dễ nhận thấy và là tín hiệu đáng mừng từ hội diễn lần này là những tác phẩm viết về đề tài CAND ngày càng nhiều. Điều đặc biệt hơn là những tác phẩm về đề tài CAND do chính những nhạc sĩ, chiến sĩ CAND sáng tác

L.V. & X.M.