Qua hơn 2 năm học tập, 114 Học viên được trang bị những kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ Công an như: Hệ thống các quan điểm, lý luận cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những kiến thức cơ bản về các môn khoa học pháp lý; những nội dung cơ bản về bảo vệ An ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hôi... 

Ngoài ra các học viên còn được trang bị các kiến thức về tin học, ngoại ngữ, võ thuật, thể dục thể thao; kỹ năng giao tiếp, kiến thức về hành chính và quản lý Nhà nước cùng một số môn học bổ trợ khác.
Toàn cảnh lễ bế giảng lớp Trung cấp nghiệp vụ Công an.
Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng ANND I trao Bằng Tốt nghiệp cho các học viên.

Kết quả cuối khóa, 100% học viên đủ tư cách dự thi tốt nghiệp; cả 3 môn thi chính trị, nghiệp vu.100% học viên đều đạt yêu cầu trở lên. Xếp loại tốt nghiệp có 06 đồng chí xếp hạng tốt nghiệp loại khá; 108 đồng chí xếp hạng tốt nghiệp trung bình.

Phạm Sơn