Sau hơn một tháng nghiên cứu, học tập do các giảng viên có chuyên môn cao tại Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội giảng dạy tại Học viện CSND, khóa học đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng các chuyên đề chuyên sâu về nghiệp vụ sư phạm cho 97 học viên.

Hiệu trưởng Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao Chứng chỉ hoàn thành khóa học cho 97 học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, PGS.TS Lê Kim Long – Hiệu trưởng Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã cảm ơn sự hỗ trợ và quan tâm, tạo điều kiện của Học viện CSND, lãnh đạo các đơn vị chức năng và các đồng chí giảng viên trong thời gian khóa học diễn ra.

Đồng thời, Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội  tin tưởng rằng, với những kiến thức về nghiệp vụ sư phạm đã được trang bị và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, học viên sẽ có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực vào kế hoạch nghiên cứu, giảng dạy và thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Thu Hà