Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ, lực lượng Cơ yếu CAND đã hoàn thành chương trình, kế hoạch nhiệm vụ công tác cơ yếu CAND và những nhiệm vụ đột xuất theo đúng tiến độ đề ra. 

Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tăng cường quản lý Nhà nước về cơ yếu; bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu bí mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ huy của Công an các cấp, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật các mạng viễn thông, tin học trong CAND.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành và các đại biểu dự Hội nghị

Ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được, năm 2017 đã có 206 cá nhân của đơn vị được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang các hạng, 2 đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 2 tập thể, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an; 2 cá nhân được tặng kỷ niệm chương; 11 tập thể, 15 cá nhân được Ban Cơ yếu Chính phủ tặng Bằng khen...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích Cục Cơ yếu đạt được trong năm 2017. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho Phòng Tổng hợp, Cục Cơ yếu.

“Cán bộ Cục Cơ yếu đã thường trực chiến đấu 24/24h, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ và chỉ huy Công an các cấp. Những đóng góp của cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã góp phần quan trọng làm nên những chiến công, thành tích của lực lượng Công an, đặc biệt là các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước”, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh. 

Trước yêu cầu phải bảo đảm bí mật, an toàn, chính xác tuyệt đối nhằm phục vụ hiệu quả hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ huy của lãnh đạo Bộ Công an và Công an các cấp, đòi hỏi khẩn trương, cấp bách, Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu Cục Cơ yếu và lực lượng Cơ yếu CAND thực hiện 5 vấn đề Công tác trọng tâm. 

Theo đó, quán triệt, triển khai nghiêm túc hiệu quả khẩu hiệu hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Cục Cơ yếu cần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy Cục Cơ yếu và hệ lực lượng Cơ yếu theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ phân công trọng tâm trong năm 2018 cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới; tập trung thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp trọng tâm “đột phá” đã được Đảng ủy Công an Trung ương xác định.

Thiếu tướng Đào Mạnh Tuấn, trao Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND cho Trung tâm 9, Cục Cơ yếu.
Đồng chí Đặng Vũ Sơn trao Bằng khen của Ban Cơ yếu Chính phủ cho 1 tập thể . 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao, tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ đơn vị sẽ phát huy được truyền thống, khắc phục những tồn tại, sáng tạo để tiếp tục phát triển và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích Cục Cơ yếu CAND đạt được trong năm 2017. 

Trong bối cảnh năm 2018, nguy cơ chiến tranh mạng, mất an ninh, an toàn thông tin, lộ lọt bí mật Nhà nước ngày càng nghiêm trọng, việc chủ động ứng phó có hiệu quả với các loại tội phạm sử dụng cao, nhiệm vụ bảo vệ mọi thông tin bí mật Nhà nước đang là yêu cầu nặng nề và thách thức đối với ngành Cơ yếu Việt Nam nói chung và Cơ yếu CAND nói riêng, đồng chí  Đặng Vũ Sơn đã yêu cầu một số nhiệm vụ công tác trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018.

Xuân Mai