Tham dự giải có 50 vận động viên thuộc 13 đơn vị đến từ các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan báo chí của Trung ương, TP Hà Nội và các doanh nghiệp có nhiều vận động viên bóng bàn thành tích cao. Giải thi đấu ba nội dung, gồm: đơn nam trên 45 tuổi, đơn nam dưới 45 tuổi và đôi nam.

Kết quả: Nội dung đơn nam trên 45 tuổi: nhất Bùi Nghị (Bộ KH&ĐT); nhì Nguyễn Ngọc Thực (Tổng Công ty Hàng không); đồng giải ba Phạm Thanh Tân (Ngân hàng NN&PTNT) và Nguyễn Quang Tiến (Tổng Công ty cổ phần Tài chính dầu khí).

Nội dung đơn nam dưới 45 tuổi: nhất Trần Mai Lâm (Ngân hàng NN&PTNT); nhì Ngọc Hải (Báo Hànộimới); đồng giải ba Đặng Việt Hưng (Báo CAND) và Phạm Duy Khánh (Ngân hàng Đầu tư & PTVN).

Nội dung đôi nam: nhất Nguyễn Hoàng Dương - Phạm Duy Khánh (Ngân hàng Đầu tư & PTVN); nhì Phạm Minh Đức - Lê Mạnh Cường (Ngân hàng Quân đội); đồng giải ba Tô Phán - Ngọc Hải (Báo Hànộimới) và Phạm Xuân Hòe - Nguyễn Minh Tiến (Ngân hàng Công thương Việt Nam)

Nguyễn Hưng