Thay mặt những người làm Báo CAND, đồng chí Tổng Biên tập Báo CAND chúc mừng truyền thống 75 năm QĐND Việt Nam và tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Báo QĐND, đồng thời hy vọng công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm làm báo giữa Báo CAND với Báo QĐND trong thời gian tới sẽ tiếp tục được tăng cường, thắt chặt và đem lại hiệu quả hơn nữa, qua đó đáp ứng yêu cầu thực tiễn.  

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND chúc mừng Ban Biên tập Báo QĐND.

Cảm ơn những tình cảm của Báo CAND gửi tặng, đồng chí Đại tá Ngô Anh Thu, Phó Tổng Biên tập Báo QĐND khẳng định, thời gian qua, sự phối hợp giữa hai đơn vị không ngừng được đẩy mạnh không chỉ trong công tác chuyên môn mà ở các lĩnh vực: văn hóa – thể dục, thể thao. 

Đồng chí Phó Tổng biên tập Báo QNĐND mong muốn, mối quan hệ, sự phối hợp giữa hai đơn vị tiếp tục đem lại hiệu qua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của hai đơn vị. 

Trần Huy