Thượng tá Phạm Quang Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo CAND trình bày tổng kết công tác năm 2017, triển khai Chương trình công tác năm 2018. 

Báo cáo thể hiện, năm 2017, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND đã lãnh đạo đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao; thường xuyên quan tâm chỉ đạo tuyên truyền đúng định hướng, nội dung bám sát đời sống, tích cực cải tiến nâng cao chất lượng tờ báo; tổ chức giao ban rút kinh nghiệm hàng tuần, tháng; phân công lãnh đạo trực tuần, ngày; viết, duyệt bài theo quy trình. 

Thiếu tướng Mai Văn Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo CAND và các số Chuyên đề đã tổ chức tuyên truyền bám sát yêu cầu định hướng, chỉ đạo của cấp trên. Tổ chức tuyên truyền và phát hành số báo đặc biệt nhân kỷ niệm Ngày 30-4, Ngày truyền thống lực lượng CSND 20-7, Ngày truyền thống của lực lượng CAND 19-8 và 71 năm ngày thành lập báo. 

Tuyên truyền phổ biến kịp thời gương người tốt, việc tốt, cách làm hay; cổ vũ, động viên gương tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do ngôn luận để kích động, xuyên tạc, lôi kéo đồng bào dân tộc ít người gây mất đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến ANQG, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thiếu tướng Phạm Văn Miên phát biểu tại Hội nghị.

Với các thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017, Báo CAND đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; Ban Thư ký Tòa soạn được tặng Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND, Ban Phát triển bạn đọc được nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 11 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” …

Năm 2018, thực hiện phương châm “chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Báo CAND chú trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị đoàn kết thống nhất, thực hiện kỷ luật, giữ vững kỷ cương, đảm bảo chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo CAND về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền năm 2018 và những năm tiếp theo, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Nhất trí với báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Hà nêu rõ, năm 2017, Báo CAND đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng đề nghị, trong năm 2018, Báo CAND tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 về nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND năm 2018 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII, trong đó chú trọng tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Thiếu tướng Phạm Văn Miên trao Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND cho Ban Phát triển bạn đọc.
Thiếu tướng Phạm Văn Miên trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2017 cho các đồng chí.

Thực hiện phương châm hành động của Bộ Công an “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Báo CAND và các Chuyên đề tăng cường tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, vạch trần âm mưu “Diễn biến hòa bình”, các luận điệu xuyên tạc, quan điểm chống đối của các thế lực thù địch, phần tử cực đoan, cơ hội chính trị để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và cuộc sống bình yên của nhân dân. Tiếp tục phản ánh kết quả thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” và các hoạt động hưởng ứng, thi đua trong phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Cũng tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo CAND đã truyền đạt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, Chương trình công tác năm 2018 của Tổng cục Chính trị CAND và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc” năm 2018 tới toàn bộ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo CAND, 

Khổng Hà