Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ trí thức CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới” được tổ chức nhằm hoàn thiện, bổ sung những vấn đề cơ bản về đội ngũ trí thức CAND và công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trong CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội thảo.

Bên cạnh đó, phân tích, làm rõ vai trò đóng góp của đội ngũ trí thức CAND đối với sự nghiệp bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND; tổng kết, đánh giá công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trong CAND. Đồng thời, đề xuất những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ tới.

Tại 4 phiên thảo luận với các vấn đề chuyên sâu, các đại biểu đã cùng nêu ý kiến, đặt câu hỏi để trao đổi, giải đáp, thảo luận làm rõ nhiều vấn đề đặt ra. Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Thành Định, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng, ngoài những tiêu chí chung đã được đề ra, sự cống hiến đóng góp cho quốc gia, dân tộc phải được đảm bảo hoạt động liên tục, không vì đạt được các học hàm, học vị xong rồi dừng lại.

Thiếu tướng, PGS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo Bộ Công an cho biết, đội ngũ trí thức trong các trường, học viện CAND chiếm tỉ lệ lớn; do vậy, cần tiếp tục đào tạo, bồi đường đội ngũ trí thức theo tiêu chuẩn chức danh, phấn đấu đạt tiêu chí về trình độ tiến sĩ trên số giáo viên và bố trí công việc, vị trí hợp lý khi các trường được sáp nhập.

Bên cạnh tạo ra môi trường, diễn đàn để lãnh đạo các cấp trong CAND có thể trao đổi, lắng nghe ý kiến của đội ngũ trí thức CAND; công tác tổng kết chuyên án cần được coi trọng để phát triển xây dựng hoàn thiện nghiệp vụ CAND. Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo, quan tâm đến chế độ chính sách, trả công xứng đáng cho lực lượng này - Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an đánh giá.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhận định, đội ngũ trí thức là những người có trình độ học vấn cao, năng lực tư duy độc lập, sáng tạo và làm giàu kiến thức, có sản phẩm vật chất, tinh thần đóng góp cho xã hội. Bên cạnh những tiêu chí chung, đội ngũ trí thức CAND còn có khả năng phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị xã hội…

Thời gian tới, theo chủ trương của Bộ Công an, tỷ lệ cán bộ ở khối cơ quan Bộ sẽ giảm, tăng cường cán bộ cho cơ sở, xây dựng lực lượng Công an xã chính quy… Bằng cấp chưa phải là giấy thông hành hiệu nghiệm để xử lý vấn đề. Do đó, để phát huy, xây dựng đội ngũ trí thức CAND đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANTT trong tình hình mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương, nhất là cấp ủy, thủ trưởng đơn vị phải nhận thức đúng đắn và yêu cầu về phát triển nhân lực, vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của xã hội và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu tại hội thảo.

Trong công tác đào tạo, các học viện, các trường CAND cần kết nối với nhu cầu của xã hội, coi trọng đào tạo kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, khoa học kỹ thuật. Kịp thời xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống cơ chế chính sách và tạo môi trường thuận lợi để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Bản thân đội ngũ trí thức cần phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trau dồi tri thức, nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng.

Vũ Linh