Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATƯ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao bức tranh tặng Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam.

Cùng dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam; Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương; Đại tá Lê Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy CATƯ; đại diện các vụ chức năng Cơ quan UBKT Trung ương; đại diện UBKT Quân ủy Trung ương; UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ; UBKT Khối Doanh nghiệp TƯ, Phó Chủ nhiệm và ủy viên chuyên trách UBKT Đảng ủy CATƯ, các đồng chí đại diện UBKT tỉnh ủy và Công an các tỉnh Hà Nam, Hải Phòng, Hải Dương; đại diện cấp ủy, lãnh đạo, Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm chuyên trách các UBKT các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy CATƯ, các Học viện, trường CAND khu vực phía Bắc, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND.

Công tác nắm tình hình địa bàn là một trong những nghiệp vụ cơ bản, xuyên suốt thể hiện chức năng kiểm tra, giám sát của Đảng; là cơ sở, điều kiện đảm bảo cho chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng được thực hiện đúng; là công cụ chống cái sai, cái xấu, để xây cái đúng, cái tốt, cái mới tiến bộ giúp cho kỷ cương, kỷ luật của Đảng được nghiêm minh.

Công tác kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đ châạo của Đảng, bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng; là một khâu quan trọng của quy trình lãnh đạo; đồng thời là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của tổ chức đảng, cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Bí thư tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang trao lẵng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thành – chủ trì Hội thảo.

Các phương pháp kiểm tra, giám sát của Đảng chỉ có thể được phát huy tối đa hiệu quả khi các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là UBKT các cấp thực hiện tốt công tác nắm tình hình đối với bất kỳ tổ chức Đảng và đảng viên của mình. Có thể thấy, nắm tình hình là biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu có ý nghĩa quyết định đến việc lựa chọn nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành công tác kiểm tra giám sát đối với bất kỳ tổ chức Đảng, đảng viên ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào…

Qua 25 báo cáo khoa học gửi tới hội thảo và 7 ý kiến đưa ra trực tiếp tại Hội trường, các đại biểu đã nghiêm túc tập trung nghiên cứu, thảo luận.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đánh giá cao ý nghĩa cả về thực tiễn và lý luận của cuộc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho rằng, hội thảo đã góp phần quan trọng nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác nắm tình địa bàn và từng bước hoàn thiện lý luận về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong đó có công tác nắm tình hình theo phương pháp công tác đảng. Sự đa dạng của các báo cáo khoa học tại Hội thảo đã làm sáng tỏ nhiều khía cạnh của công tác nắm tình hình về tổ chức đảng và đảng viên, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ này. Đáng chú ý có nhiều báo cáo đã nêu bật những kinh nghiệm và giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn mà UBKT các cấp trong Đảng bộ CATƯ có thể nghiên cứu, áp dụng.

Đồng chí Cao Văn Thống Ủy viên UBKT TƯ phát biểu tham luận tại Hội thảo

Căn cứ ý kiến phát biểu của đồng chí đại diện Thường trực UBKT Trung ương; căn cứ các báo cáo tham luận và ý kiến trao đổi tại hội nghị hôm nay, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã gợi mở một số vấn đề, đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp trong CAND nói chung và trong Đảng bộ CATW nói riêng cần tập trung thực hiện tốt thời gian tới: Trước tiên, cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác nắm tình hình trong kiểm tra, giám sát Đảng, từ đó chủ động phòng ngừa sai phạm phát sinh.

Đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong việc nâng cao nhận thức của tổ chức đảng cấp mình đối với công nắm tình hình đối với tổ chức đảng và đảng viên; tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi để UBKT thực thi nhiệm vụ có chất lượng, hiệu quả; phải xác định rõ công tác nắm tình hình địa bàn là tiền đề quan trọng, không chỉ có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của đảng, mà còn giúp cấp ủy các cấp nắm chắc tình hình về tổ chức đảng và đảng viên thuộc quyền lãnh đạo để làm tốt hơn công tác quản lý cán bộ, đề ra phương pháp lãnh đạo phù hợp, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi lĩnh vực công tác của từng đảng bộ.

Quan tâm nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, có trình độ; nghiêm túc đánh giá công tác cán bộ kiểm tra cấp mình trong thời gian vừa qua nhất là sau khi kiện toàn theo mô hình tổ chức mới. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, ban hành quy chế, quy trình về công tác nắm tình hình, tạo cơ sở chính trị, pháp lý và điều kiện thuận lợi cho thành viên UBKT và cán bộ kiểm tra trong quá trình thực hiện, đưa công tác nắm tình hình đi vào nề nếp, có chiều sâu.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ kiểm tra cần chủ động tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh để làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn được phân công phụ trách. Cần chú ý cập nhật thông tin, nắm tình hình với nhiều phương pháp khoa học, phù hợp quy định pháp luật, theo kịp những đòi hỏi của thời kỳ công nghệ 4.0 nhằm nắm bắt  thông tin nhanh nhạy,  đầy đủ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, UBKT xem xét, xử lý chính xác, khách quan.

Quang cảnh Hội thảo.

Trên cơ sở kết quả cuộc hội thảo này kết hợp với đánh giá thực trạng công tác nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên trong lực lượng CAND thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng giao UBKT Đảng ủy CATW chủ trì phối hợp với Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Văn phòng Đảng ủy CATƯ nghiên cứu, tham mưu cho Đảng ủy CATƯ xây dựng và ban hành nghị quyết về tăng cường công tác nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên trong CAND để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa công tác này đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả thiết thực.

“Chúng ta đang quyết liệt trong việc thực hiện ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, trong đó trách nhiệm của UBKT các cấp sẽ nặng nề hơn. Tôi đề nghị các đồng chí cần khẩn trương khắc phục các hạn chế, thiếu sót; chủ động, trách nhiệm hơn nữa trên các mặt công tác để công tác kiểm tra, giám sát nói chung, trong đó có công tác nắm tình hình về tổ chức đảng và đảng viên ngày càng chất lượng, hiệu quả. Tôi rất mong UBKT Trung ương, các cơ quan chức năng thuộc Cơ quan UBKT Trung ương và UBKT các tỉnh, thành ủy tiếp tục quan tâm hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện cho UBKT các cấp trong Đảng bộ CATW hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Tâm Phạm – Đoàn Phượng