Tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước. 

Thầm lặng những chiến công

Có một lực lượng mà chiến công, thành tích của họ ít xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng những cống hiến thầm lặng của họ đóng góp rất quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ giữ gìn ANQG... 

Họ là những cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tổng cục An ninh (cũ), lần thứ IX, các Nghị quyết, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2015-2020 nói chung và năm 2019 - 2020 của Đảng bộ Cục An ninh chính trị Nội bộ (ANCTNB), 5 năm qua, Đảng bộ Cục ANCTNB đã lãnh đạo toàn diện, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đảm bảo ANCTNB, góp phần bảo vệ ANQG, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước. 

 Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã  bám cơ sở”, nâng cao chất lượng của các tổ chức thuộc Bộ, Cục ANCTNB được thành lập trên cơ sở hợp nhất Cục A83 và Cục A87 thuộc Tổng cục An ninh trước đây. Ngay sau khi được thành lập, đơn vị đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, xây dựng và ban hành quy chế làm việc...

Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, từ năm 2015 đến nay, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, lãnh đạo Cục và toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong Đảng bộ đã không ngừng phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, kết quả Đảng bộ Cục ANCTNB đã 2 lần được tặng Huân chương; 11 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 127 lượt được tặng Bằng khen của Bộ. Năm 2015, 2016 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; các năm đều đạt Cờ thi đua của Bộ Công an.

Hướng đi đúng, góp phần mang lại hiệu quả

Đổi mới phương thức lãnh đạo, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong đó trọng tâm là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong Đảng bộ là một trong những điểm nhấn mang lại kết quả, thành tích của Đảng bộ Cục ANCTNB.

Xác định rõ đổi mới phương thức lãnh đạo là một trong những giải pháp cơ bản trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; lãnh đạo toàn diện, thực hiện nhiệm vụ được giao. Điểm nhấn nổi bật là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu và việc đổi mới, tác phong, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng và cải cách hành chính trong đảng.

Đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Phòng bảo vệ nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022.

Với vai trò chủ trì của đồng chí Bí thư Đảng ủy, có sự phân công, xác định rõ quyền và trách nhiệm của từng đồng chí Đảng ủy viên và Bí thư Đảng ủy. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cấp ủy viên gắn với công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức kiểm tra, giám sát song hành, kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Đối với những vấn đề phức tạp đã tập trung thảo luận, thống nhất trước khi thực hiện... Với sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Cục ANCTNB đã đạt được những kết quả, thành tích quan trọng.

Cục ANCTNB đã lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo đảm ANCTNB góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trên các lĩnh vực. Trong đó, đã chú trọng, chỉ đạo nắm, phân tích dự báo sát tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an ban hành các chỉ thị, nghị quyết bảo vệ ANCTNB; chống diễn biến hòa bình, hoạt động phá hoại nội bộ...

Tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, từ đó đã đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, tác động chống phá nội bộ; chỉ đạo tổ chức, các kế hoạch trinh sát, điều tra, triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ, sai phạm trong tổ chức thi cử, tuyển sinh, tuyển dụng; hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu dược - mỹ phẩm giả, trang thiết bị y tế, hoạt động đưa người ra nước ngoài lao động trái phép; điều tra, đề xuất xử lý sai phạm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, đấu thầu trang thiết bị vật tư, hoạt động trên lĩnh vực bưu chính viễn thông, văn hóa, thể thao, lao động xã hội... Phát hiện xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực báo chí, in ấn, xuất bản, y tế, văn hóa, thể thao, trò chơi trực tuyến, trộm cắp cước viễn thông và vi phạm quy định về bí mật Nhà nước...

Cùng với đó, Cục ANCTNB đã chỉ đạo triển khai kế hoạch đấu tranh, xử lý đối với những hoạt động lợi dụng báo chí, xuất bản tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước...

Tham mưu, kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông trong chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng, nhạy cảm của đất nước, tránh sơ hở, thiếu sót để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng chống Đảng, Nhà nước bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian tới, Cục ANCTNB tiếp tục tổ chức triển khai các biện pháp công tác bảo vệ vững chắc ANCTNB, an ninh tư tưởng, văn hóa, truyền thông, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, đối ngoại của đất nước, trước mắt là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để đạt được những kết quả trên là do vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Cục An ninh Chính trị nội bộ, đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng ủy đã khơi dậy sự đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao cho. 

Xuân Mai