Báo cáo kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Trung tướng Nguyễn Mạnh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an trình bày nêu rõ: 

Năm 2019, là năm đầu  trọn vẹn triển khai mô hình tổ chức mới theo Nghị định số 01 của Chính phủ. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp khó lường..., các đơn vị trong Cụm thi đua số 1- Bộ Công an gồm Cục An ninh nội địa, Cục An ninh đối ngoại, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Cục An ninh điều tra và Cục An ninh kinh tế vừa từng bước ổn định tổ chức, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

Trung tướng Nguyễn Mạnh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1- Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Nét nổi bật là đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia.

Trong đó, đã tham mưu đảm bảo an ninh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, đảm bảo an ninh Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019; hoàn thành Dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước để Quốc hội khóa XIV thông qua; tham mưu, thẩm định một số dự án luật quan trọng và chỉ đạo xử lý trên 30 vấn đề “nóng”, phức tạp liên quan đến an ninh kinh tế. 

Cùng với đó, các đơn vị trong cụm thi đua đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác đấu tranh; vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo đảm an ninh kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, an ninh xã hội; kịp thời điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhiều vụ án xâm phạm an ninh quốc gia. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ chiến sỹ được coi trọng. 

Qua đó, đã phòng ngừa được sai phạm, phát huy được vai trò của người đứng đầu tập thể, cấp ủy... Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã thực hiện nghiêm khẩu hiệu của Bộ Công an “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và giao ước thi đua đầu năm, tổ chức phát động phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; kịp thời động viên cán bộ chiến sỹ hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trong năm, nhiều tập thể, cá nhân trong các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, có 2 tập thể là Cục An ninh điều tra và Phòng 6 thuộc Cục An ninh nội địa đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu trong Cụm thi đua số 1- Bộ Công an đã phát biểu, phân tích, đóng góp, bổ sung để hoàn thiện nội dung báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Cụm; đề ra những giải pháp, phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Cụm thi đua số 1- Bộ Công an đồng thời đã bỏ phiếu suy tôn danh hiệu thi đua với các đơn vị trong cụm; bầu đơn vị cụm trưởng cụm thi đua năm 2020 cho Cục an ninh Chính trị Nội bộ.

Xuân Mai