Cấp biển số xe tại Công an Hà Tĩnh.

Trong đó có 16 địa phương đã thực hiện phân cấp triệt để cho 100% huyện và 47 địa phương đã phân cấp cho một số huyện. Công an các địa phương trong toàn quốc đều đã triển khai thực hiện việc trả một phần hồ sơ xe cho chủ phương tiện tự quản lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, toàn quốc đã đăng ký mới hơn 76.000 ôtô và hơn 1,3 triệu môtô, nâng tổng số phương tiện đã đăng ký lên hơn 1,4 triệu ôtô và 26,4 triệu ôtô. Đánh giá của Cục CSGT đường bộ - đường sắt cho thấy, so với năm 2008, số ôtô tăng 5,6% và môtô tăng 5,2%.

Theo đánh giá của Cục CSGT thì hiện tại việc đăng ký xe ở các địa phương không có vướng mắc, phát sinh lớn. Tuy nhiên trong việc thực hiện phân cấp đăng ký môtô, xe máy cho Công an cấp huyện tại một số địa phương thì nhiều nơi do cơ sở vật chất phục vụ đăng ký xe còn thiếu thốn nên trong công tác còn gặp những khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 

L.H.