Từ phong trào thi đua, các nhân tố điển hình từ những năm trước tiếp tục phát huy tác dụng, từng bước khẳng định mình và lập thêm nhiều chiến công xuất sắc. Đặc biệt, Đại úy Hồ Quốc Thanh - Công an huyện Đạ Tẻh đã được chọn làm điển hình đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Lâm Đồng trong phong trào học tập và làm theo lời Bác năm 2009.

Tổng kết phong trào thi đua "Vì ANTQ" năm 2009, Công an Lâm Đồng có 479 lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 89 lượt tập thể và 191 lượt cá nhân được khen thưởng đột xuất

Đức Huy