Ngày 2-10-1972, cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã ký Quyết định số 1117/CA/QĐ thành lập “Ban nghiên cứu và tổ chức sử dụng máy tính điện tử vào công tác Công an” gọi tắt là Ban máy tính, chính là tiền thân của lực lượng Công nghệ thông tin (CNTT) CAND ngày nay.

Trải qua 45 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, lực lượng CNTT CAND đã đạt được nhiều thành tích quan trọng. Đã chủ động phối hợp với các ban, ngành tham mưu tích cực cho Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng hành lang pháp lý và đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật đi đôi với việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng, Tài chính, HC-KT… Xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu điện tử quan trọng trong lực lượng Công an.

Từng bước hoàn thiện dịch vụ hành chính công điện tử phục vụ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Triển khai các mặt công tác kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo an ninh mạng, an toàn, an ninh thông tin, công tác bảo mật trong quá trình ứng dụng, phát triển CNTT, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm...

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 2 tập thể và 2 cá nhân; Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT trao Bằng khen của Tổng cục tặng 8 tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển CNTT CAND.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới, Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu lực lượng CNTT CAND cần thực hiện tốt việc củng cố, hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm công tác CNTT theo mô hình tổ chức mới của Bộ Công an và đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới. 

Phát triển hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đồng bộ, thống nhất, có khả năng phát triển mở rộng, nâng cấp, hiện đại, phát triển bền vững; từng bước làm chủ khoa học, công nghệ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin của lực lượng Công an.

Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT CAND tặng Bằng khen của Tổng cục cho các tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư ứng dụng, phát triển CNTT bám sát yêu cầu phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, cải cách hành chính nhanh, gọn, rút ngắn thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí, nhân lực; hoạt động dịch vụ hành chính công của lực lượng CAND phục vụ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo nhanh, thuận lợi đáp ứng yêu cầu quản lý an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế trong ứng dung, phát triển CNTT để phục vụ tốt công tác Công an trong tình hình mới.

Xuân Trần