Qua rà soát hồ sơ từ các đơn vị, Hội đồng xét giảm án Công an tỉnh Đồng Nai xác định có 29 phạm nhân đủ điều kiện được xét giảm án, tha tù trước thời hạn. 

Theo đó, các phạm nhân được đề nghị xét giảm án đợt này đã chấp hành được ít nhất 1/3 thời hạn tù có thời hạn; phạm tội lần đầu, phạm tội ít nghiêm trọng, chấp hành tốt nội quy của trại giam, trong quá trình lao động, cải tạo đạt loại khá trở lên…

Hội đồng họp xét giảm án cho các đối tượng. 
Việc đề nghị xét giảm án, tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân chấp hành án phạt tù của Công an tỉnh nhằm tạo cơ hội cho các phạm nhân có kết quả cải tạo tốt sớm đoàn tụ với gia đình, khuyến khích họ trở thành người tốt cho gia đình và xã hội
Mai Phương