Trong 10 năm qua, phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn tỉnh đã được phát động khá sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thông qua thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQ-LT, sự phối hợp giữa Công an và MTTQ cùng các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ. Điển hình là nhân dân và cán bộ phường Phước Long (TP Nha Trang), cán bộ và nhân dân xã Diên An (huyện Diên Khánh), nhiều năm liên tiếp được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu khối xã, phường trong phong trào thi đua BVANTQ …

Nhân dịp này, 11 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào BVANTQ giai đoạn 2001-2011 đã được UBND tỉnh tặng bằng khen

K.Ninh