Ngay từ khi ra đời, lực lượng Bảo vệ chính trị I đã phải đối phó với "thù trong, giặc ngoài", cấu kết nhau hòng xóa bỏ Nhà nước công nông đầu tiên mới thành lập. Lực lượng Bảo vệ chính trị dưới sự chỉ đạo của Sở Công an Bắc Bộ đã tiến hành điều tra, khám phá nhiều tổ chức của bọn mật thám, gián điệp, trong đó có vụ án Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của thực dân Pháp và các đảng phái phản động.

Trong 9 năm kháng chiến trường kỳ, toàn lực lượng đã tham gia bảo vệ an toàn chiến khu ATK, tổ chức công tác điệp báo nắm tình hình địch, trấn áp hàng trăm ổ nhóm gián điệp Pháp và các toán biệt kích hỗn hợp nhảy dù, tiễu phỉ, bóc gỡ nhiều tên nội gián địch đánh vào nội bộ kháng chiến, góp phần to lớn vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Miền Bắc được giải phóng, lực lượng Bảo vệ chính trị I tập trung bóc gỡ màng lưới cũ của địch cài lại để phục vụ công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc. Vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước, lực lượng Bảo vệ chính trị I đã dũng cảm đấu tranh chống chiến tranh gián điệp biệt kích quy mô của chính quyền Sài Gòn tung ra miền Bắc, hòng thực hiện âm mưu "Bắc tiến", lấp sông Bến Hải, đánh chiếm miền Bắc; đã bắt và tiêu diệt 78 toán, gồm 463 tên (trong đó bắt sống 422 tên) và vô hiệu hóa các toán khác, thu hàng trăm tấn vũ khí, điện đài, làm thất bại hoàn toàn chiến tranh gián điệp biệt kích của Mỹ - quân đội Sài Gòn.

Cùng chia lửa với chiến trường miền Nam, thời kỳ này, nhiều cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Bảo vệ chính trị I đã hăng hái lên đường, tham gia chiến đấu ở các chiến trường B, C, K, đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Lực lượng Bảo vệ chính trị I của Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và các tỉnh, thành, đặc khu của toàn miền, đã tiến hành cuộc đấu tranh đầy cam go và quyết liệt.

Lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị I đón nhận Huân chương Sao vàng - 2008.

Trong nanh vuốt của kẻ thù, trong lửa và máu của chiến dịch "tố Cộng", "diệt Cộng", "bình định nông thôn", "chiến dịch Phượng Hoàng", phải đương đầu với các cơ quan gián điệp sừng sỏ của địch, cùng với đội quân xâm lược chư hầu và hệ thống chính quyền tay sai tàn bạo, nhưng lực lượng Bảo vệ chính trị I vẫn dũng cảm, mưu trí, chống lại âm mưu thâm độc của kẻ thù, bảo vệ các tổ chức Đảng, chính quyền, bảo vệ phong trào cách mạng.

Hàng ngàn chiến sỹ và cơ sở đã thâm nhập vào cơ quan đầu não của địch, thu được nhiều tài liệu và tin tức quý giá cho cách mạng. Hàng trăm cuộc tập kích vào sào huyệt các cơ quan tình báo, cảnh sát đặc biệt, tiêu diệt nhiều tên tình báo gián điệp, ác ôn đầu sỏ, có nợ máu với nhân dân, đóng góp to lớn vào công cuộc thúc đẩy phong trào cách mạng ở miền Nam cũng như cuộc kháng chiến chống Mỹ của cả nước tiến tới toàn thắng.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Bảo vệ chính trị I đã anh dũng hy sinh, máu của các đồng chí đã nhuộm thắm thêm lá cờ truyền thống CAND, với lý tưởng cách mạng cao cả: "Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân".

Sau thắng lợi lịch sử mùa xuân năm 1975, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, lực lượng Bảo vệ chính trị I từ Trung ương đến các địa phương đã tổ chức tấn công địch trên nhiều hướng, vươn tầm hoạt động ra cả địa bàn nước ngoài, phối hợp đấu tranh thắng lợi nhiều vụ án gián điệp, bẻ gẫy hàng chục kế hoạch xâm nhập nhằm tạo dựng lực lượng trong nước, gây bạo loạn chính trị.

Suốt chiều dài lịch sử chiến đấu vẻ vang, toàn lực lượng Bảo vệ chính trị I đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, 63 đơn vị Bảo vệ chính trị I ở Bộ và Công an các địa phương đã được Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Bảo vệ chính trị I đã được tuyên dương anh hùng, dũng sỹ; được tặng thưởng hàng ngàn huân, huy chương các loại.

Năm 2008, nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định trao tặng lực lượng Bảo vệ chính trị I huân chương cao quý nhất - Huân chương Sao Vàng, ghi nhận những đóng góp to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Trong giai đoạn cách mạng mới, yêu cầu công tác an ninh tiếp tục đặt ra ngày càng nặng nề. Tình hình thế giới, khu vực có những biến chuyển mới, hội nhập, toàn cầu hóa gắn với tự do hóa thương mại diễn ra mạnh mẽ. Công cuộc đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước mang lại thời cơ thuận lợi mới nhưng cũng chứa đựng không ít khó khăn thách thức đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ ANQG.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục An ninh, lực lượng Bảo vệ chính trị I trên cả nước tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đổi mới nhận thức về tình hình, đối tượng đấu tranh, đổi mới tư duy các biện pháp và đối sách nghiệp vụ, chủ động nắm chắc và xử lý tỉnh táo mọi diễn biến phức tạp có liên quan ANQG, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị.

Bên cạnh đó, lực lượng Bảo vệ chính trị I cũng mong muốn được sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài ngành, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác đảm bảo ANQG.

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bảo vệ chính trị I tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng lực lượng thực sự vững về chính trị, mạnh về tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình", lật đổ từ bên trong, góp phần cùng toàn lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

Nguyễn Xuân