Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các Cục trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ Dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” để các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tự soi mình, tự sửa chữa khuyết điểm; vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan đơn vị.

Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo Công an các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn. Củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá, sau 2 năm thực hiện, Cuộc vận động đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp uỷ các cấp, thủ trưởng Công an các cấp và toàn thể CBCS. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện cũng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, vẫn còn tình trạng cán bộ vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, quy trình công tác… làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, hội nghị có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện cuộc vận động, thảo luận, thống nhất chủ trương, đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động.

“Hội nghị dành nhiều thời gian cho Công an các đơn vị, địa phương tham luận thẳng thắn, trung thực, khách quan để đánh giá về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ở cơ sở; đồng thời chỉ ra những mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thực tế; đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 2 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an các đơn vị, địa phương đã xác định việc tổ chức thực hiện là cần thiết, kịp thời, thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và “Phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Toàn cảnh hội nghị.

Cuộc vận động đã được hưởng ứng thực hiện với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực như: Sinh hoạt chính trị, ký giao ước thi đua, cam kết tu dưỡng rèn luyện, hội thảo, toạ đảm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề về văn hoá ứng xử; tổ chức thi tìm hiểu, xây dựng khẩu hiệu hành động, mô hình, phần việc sát thực; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân… Qua đó góp phần bồi dưỡng, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố lòng trung thành, tận tuỵ, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, chiến sỹ.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức Đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện vai trò “gương mẫu, đi đầu” và đạt kết quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nêu cao vai trò gương mẫu của cấp uỷ, người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ chiến sỹ sai phạm. Xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, hành động nghĩa cử cao đẹp, gương dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, được nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ và đánh giá cao…

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu 3 giảm (giảm thời gian, giảm về thủ tục, giảm về số lần đi lại của nhân dân); áp dụng khoa học công nghệ, đăng ký cấp hộ chiếu qua mạng; thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu; trực tiếp đến gia đình, bệnh viện để làm thủ tục cấp thẻ căn cước, cấp hộ chiếu cho gia đình chính sách… Triển khai nhiều phần việc, mô hình trong phục vụ nhân dân như: “Phòng tiếp dân kiểu mẫu”; “Bàn tiếp dân văn hoá”; “Nhật ký vì nhân dân phục vụ”; “Tiếp đón niềm nở, hướng dẫn chu đáo, phục vụ tận tình, hiệu quả”; Bấm nút lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân về tình thần phục vụ, thái độ, văn hoá ứng xử trong giải quyết thủ tục hành chính…


Các cơ quan báo chí CAND; Cổng Thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử; Chuyên mục “An ninh trật tự” của Công an các địa phương xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về kết quả của lực lượng CAND gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), học tập và làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hàng nghìn tin, bài, phóng sự, phim tài liệu, như “Nghị quyết Trung ương 4, những việc cần làm ngay”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức hành động”; “Công an trong lòng dân”… phản ánh gương người tốt, việc tốt, gương chiến đấu dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời chủ động cung cấp thông tin, phản bác kịp thời luận điệu xuyên tạc, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, nhất là đối với lực lượng Công an.Quỳnh Vinh