Dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam và Giám đốc Công an tỉnh cũng tặng bằng khen và thưởng “nóng” cho cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV và Công an TP Tam Kỳ về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thân Lai