Tỷ lệ nghịch với những mái tóc bạc ngày càng nhiều thêm, mỗi lần tổ chức số người đến dự lại thưa vắng dần, chỉ duy có những tấm huân chương, niềm tự hào của mỗi cựu cán bộ chiến sĩ ngày nào vẫn rực rỡ trên ngực áo mỗi người.

Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn, nguyên Tham mưu trưởng Tiểu đoàn, ông Vũ Hải Sơn cho biết, ngày họp mặt cũng là ngày giỗ của Trung tướng, Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Bình và là ngày giỗ chung cho 700 người lính của Tiểu đoàn đã ngã xuống trong những tháng năm kháng chiến.

Những cựu cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn quyết tử 950 trước bia tưởng niệm tại chùa Pháp Hoa trong ngày giỗ 29/9/2011.

Từ rất sớm, sân chùa đã rộn ràng tiếng nói cười của những người lính năm nào. Đều đã hưu trí cả, người lớn tuổi đã gần 90, tóc bạc da mồi. Trẻ nhất cũng ngoài 60 tuổi. Trường Quân chính Quân khu 7 do Trung tướng Nguyễn Bình thành lập với tên gọi Trường Quân chính An Sơn.

Với vai trò Tư lệnh đầu tiên của Giải phóng quân Nam Bộ, Khu trưởng đầu tiên của Khu 7, Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Quân chính quân khu 7, vị tướng tài này còn được đặc biệt nổi tiếng với sáng kiến đưa du kích chiến tranh vào trong lòng địch, đánh địch từ trong lòng địch mà kết quả là sự ra đời Tiểu đoàn quyết tử Biệt động đặc khu Sài Gòn – Chợ Lớn (Tiểu đoàn quyết tử 950). Hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, tấn công các đồn bốt địch, liệng lựu đạn vào các trụ sở, nơi đóng quân của địch ngay giữa Sài thành, phá hoại kho tàng, trừng trị các tên đầu sỏ… 

Nguyên Tham mưu trưởng Tiểu đoàn quyết tử 950, ông Vũ Hải Sơn ngậm ngùi: Thời chiến mà! Hoạt động bí mật. Đồng chí đồng đội biết tên nhau. Hòa bình, ngồi “điểm danh” lại thấy hy sinh nhiều nhưng chỉ biết họ tên như thế, chiến đấu thế nào, hy sinh ở đâu, còn quê hương, có khi… chịu, không biết. 9 năm kháng chiến, hoạt động của tiểu đoàn, lục lại trí nhớ của các thành viên, thống kê lại có đến 700 đồng chí đồng đội đã hy sinh, trong đó mới chỉ có 442 liệt sĩ có tên khắc trên bia đá chùa Pháp Hoa.

Ngay tại ngôi chùa Pháp Hoa, dưới ban thờ và ba tấm bia ghi công các liệt sĩ của tiểu đoàn vẫn còn nguyên căn hầm bí mật, nơi từng che giấu không biết bao nhiêu cán bộ chiến sĩ qua các thời kỳ. Một sự thật khác không nhiều người biết đến, ấy là sư trụ trì hiện nay và thế hệ trụ trì trước đó không chỉ gắn bó với lực lượng quyết tử đặc biệt này trong thời chiến. Đó cũng là lý do để hàng năm, cứ đúng ngày 29/9, những cựu chiến sĩ biệt động này lại tề tựu về đây để gặp mặt và để thắp nén nhang thơm cho những đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc

N.Nguyễn