Đại tá Phạm Văn Loan, Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương không giấu được niềm vui mừng chia sẻ: "Thành tích nổi bật của Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ vừa qua là đã chủ động đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy triển khai có hiệu quả, toàn diện các mặt công tác, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống, phục vụ thắng lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương".

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng cho từng đảng viên, coi đây là vấn đề quyết định.

Công an tỉnh Hải Dương và lực lượng Quân đội, triển khai lực lượng bảo vệ Đại hội Đảng bộ CA tỉnh Hải Dương.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong Công an tỉnh đều được nghiên cứu, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương. Đặc biệt chú trọng đến việc kiện toàn bộ máy tổ chức, chú trọng công tác tuyển sinh, đào tạo bồi dưỡng năng lực và trình độ cho cán bộ đảng viên.

Trong đó, việc luân chuyển và điều động cán bộ đã được Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện một cách có hiệu quả, các đảng viên được phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường, chuyên ngành được đào tạo với phương châm tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện và ưu tiên cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu…

Chính điều đó đã tạo ra không khí phấn khởi và chuyển biến tích cực trong toàn lực lượng, tạo ra những hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác và đã được minh chứng và thể hiện bằng những con số thật ấn tượng: Trên lĩnh vực ANTT, trong 5 năm qua, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 76,4%, tỷ lệ khám phá trọng án đạt 94,1%. Lực lượng điều tra đã thụ lý gần 6.000 vụ án, công tác bắt, giam giữ điều tra, xử lý tội phạm, thi hành án phạt tù, cải tạo phạm nhân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội không để xảy ra oan sai. Tình hình TTXH luôn được ổn định, số vụ phạm pháp hình sự 5 năm giảm 1,9%...

Cùng với đó, Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương đã đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham mưu cho UBND tỉnh Hải Dương nhân rộng các mô hình về ANTT như cụm liên kết về ANTT; khu vực giáp ranh, đặc biệt chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Một trong những mô hình đang được nhân rộng, thực sự phát huy hiệu quả là mô hình "làng an toàn, khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp an toàn…".

Mô hình này đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tham mưu cho UBND tỉnh Hải Dương nhân rộng. Thường xuyên đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - "CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Thông qua cuộc vận động tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, động viên khích lệ cán bộ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

Xuân Mai