Trong những năm qua, mặc dù tình hình ANTT có nhiều diễn biến phức tạp, song Giám đốc tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo toàn lực lượng triển khai hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động gây nguy hại đến an ninh quốc gia, đồng thời xây dựng phong trào thi đua Vì ANTQ, thế trận ANND, thế trận lòng dân vững chắc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu "Diễn biến hòa bình", âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; xử lý, giải quyết nhanh, dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp gây nguy hại đến an ninh quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ" cho Công an Quảng Ngãi.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, chỉ trong 5 năm (2005-2010), lực lượng Công an Quảng Ngãi đã triển khai hiệu quả trên 50 đợt tấn công truy quét tội phạm, góp phần kiềm chế và từng bước làm giảm tội phạm. Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng - hậu cần cũng được Đảng ủy, Giám đốc tỉnh tập trung chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo nên sức mạnh tổng hợp triển khai hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế, giảm tỷ lệ tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền và chỉ đạo toàn lực lượng quán triệt, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó, chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng vững chắc thế trận ANND, chủ động phòng ngừa và tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ tốt an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, tạo môi trường an ninh ổn định để phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH của tỉnh; triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, trọng tâm là đấu tranh kiềm chế và làm giảm đáng kể các loại tội phạm, không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; kiềm chế, giảm các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, tội phạm về ma túy, tội phạm công nghệ cao; tiếp tục phát động, thực hiện mạnh mẽ phong trào thi đua Vì ANTQ và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", xây dựng lực lượng Công an Quảng Ngãi ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Những năm tới, Quảng Ngãi sẽ phát triển toàn diện hơn nữa. Sự ra đời của NMLD Dung Quất đã góp phần tạo nên một Quảng Ngãi với diện mạo mới, là điểm sáng về phát triển kinh tế của miền Trung, là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh - quốc phòng của khu vực và cả nước. Điều đó đặt ra những nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng Công an Quảng Ngãi phải thực sự là công cụ đắc lực của Đảng trong công tác bảo vệ vững chắc chế độ, giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm TTATXH, góp phần xây dựng, phát triển KT-XH của tỉnh.

Thiếu tướng Lê Xuân Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ qua, cấp ủy và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo; mỗi cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi phải tăng cường kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân, đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XX, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh của tỉnh Quảng Ngãi trong những năm tới

Thanh Việt