Ngay từ khi triển khai cuộc vận động, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu từng cán bộ chiến sĩ phải phê bình và tự phê bình về văn hóa ứng xử khi thi hành nhiệm vụ. Trong đó nội dung phê bình và tự phê bình được quy định rất rõ tới từng đối tượng. Cụ thể với lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phải chỉ rõ được trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác.

Làm rõ ưu điểm, nguyên nhân hoàn thành, hoặc không hoàn thành các chỉ tiêu công tác; trách nhiệm trong xây dựng đơn vị, biện pháp quản lý cán bộ chiến sĩ về chấp hành các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành, chấp hành điều lệnh CAND và văn hóa ứng xử CAND.

Đối với cán bộ, chiến sĩ phải kiểm điểm về lập trường, quan điểm chính trị, đạo đức lối sống, chấp hành chính sách pháp luật và hiệu quả công tác chuyên môn. Trong đó kiểm điểm sâu sắc về ý thức thái độ, lễ tiết tác phong, tinh thần phục vụ nhân dân, kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu phiền hà, cửa quyền, lợi dụng công việc để tiêu cực, tham nhũng… Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức hội nghị cho cán bộ, chiến sỹ tự liên hệ kiểm điểm cá nhân để tập thể góp ý phê bình và tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân, góp ý phê bình cán bộ, chiến sĩ Công an.

Có thể nói, công tác phê bình và tự phê bình cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp khác, như tổ chức ký cam kết thi đua giữa các cá nhân, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra… đã đạt được kết quả thiết thực, góp phần vào thành tích chung của cuộc vận động. Trong đó rõ nhất là việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, quy trình, quy chế công tác và cải cách thủ tục hành chính.

Thể hiện trên các mặt sau: đã xây dựng được tư thế, lễ tiết tác phong chính quy, quân phong, quân kỷ theo điều lệnh; việc xây dựng nếp sống văn hóa, quan hệ giao tiếp ứng xử của cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được các đơn vị chú trọng, có chuyển biến tốt như duy trì việc ghi sổ nhật ký công tác, thực hiện "đi báo việc, về báo kết quả". Thường xuyên chấn chỉnh việc chấp hành mệnh lệnh, quy trình, quy chế công tác tại các cuộc giao ban đơn vị, cuộc họp chi bộ, thực hiện nghiêm các quy định về chế độ trực ban, trực chiến đấu, tăng cường kiểm tra việc sử dụng trang phục CAND, xây dựng tinh thần thái độ làm việc, chấp hành kỷ luật lao động, chỉnh trang trụ sở làm việc, phòng tiếp dân, nơi ở của cán bộ, chiến sĩ gọn gàng, ngăn nắp, mỹ quan.

Đồng chí Hoàng Dân Mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao bằng khen cho các đơn vị tham gia diễn tập chống khủng bố.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, đã rà soát 238 văn bản, tự sửa đổi 8 văn bản, bãi bỏ 9 văn bản không đúng thẩm quyền ban hành, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi 29 văn bản. Ban hành quy trình các khâu đăng ký xe khép kín, liên hoàn, rút ngắn thời hạn đăng ký từ 3 đến 5 ngày xuống còn 1 ngày. Phân cấp cho Công an các huyện, thành, thị cấp phát và quản lý chứng minh nhân dân, triển khai ứng dụng công nghệ in và đóng số chứng minh nhân dân thay thế biện pháp thủ công. Rà soát mẫu đơn, mẫu tờ khai của 34 phần việc thuộc thủ tục hành chính, đã đơn giản hóa được 30%... Do đó thời gian làm CMND rút ngắn được 10 ngày, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh trật tự rút ngắn 5 ngày, cấp phép khắc dấu giảm 6 ngày…

Ngoài ra, tại các đơn vị quản lý xuất nhập cảnh, phòng cháy chữa cháy cũng có nhiều cải tiến các thủ tục hành chính theo hướng thuận tiện cho người dân. Một số đơn vị làm tốt như Phòng Bảo vệ chính trị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt, Công an TP Việt Trì, Công an thị xã Phú Thọ được nhân dân đồng tình ủng hộ

Hà Văn Thể