Đáng chú ý, ngoài Giám đốc Dự án dự họp, Bộ GTVT đã yêu cầu sự có mặt của lãnh đạo Tổng thầu từ Trung Quốc sang Việt Nam, vì vậy ông Zhou Huang Wu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc (EPC) - lần đầu tiên dự họp giao ban dự án.

Công tác lao dầm tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Mở đầu cuộc họp, vấn đề đầu tiên được Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đề cập đến là tiến độ “rùa” bò của hàng loạt hạng mục đang thi công, chưa đạt được yêu cầu đề ra của tổng thể dự án, bao gồm: Tiến độ của cả 12 nhà ga, lao lắp dầm đường sắt chậm, xử lý khu kiến trúc - Depot, chậm thanh quyết toán cho nhà thầu phụ nên nợ đọng ngày càng tăng lên…

Cũng tại đây, ông Lê Kim Thành, Tổng Giám đốc Ban QLDA đường sắt và ông Yu Jiang đã có những đối chất “nóng” về hạng mục thi công xử lý nền đất yếu bằng cọc PCC đường thử tàu mà Tổng thầu EPC đã vi phạm nghiêm trọng tiến độ thi công; về điều chỉnh tổng mức đầu tư (TMĐT)…

Ông Lê Kim Thành thẳng thắn: “Sự điều hành quản lý tiến độ của Tổng thầu trong thời gian vừa qua là không hiệu quả làm chậm tiến độ của dự án. Nếu Tổng thầu tiếp tục để tiến độ thi công bị chậm trễ, không nghiêm túc thực hiện các yêu cầu đề ra thì đề nghị Bộ GTVT xử lý thay thế cán bộ phụ trách của Tổng thầu”. 

Với những vấn đề nêu ra, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đề nghị Phó Tổng Giám đốc EPC ở lại Việt Nam để trực tiếp chỉ đạo điều hành dự án, có giải pháp mạnh hơn nhằm đẩy nhanh tiến độ và không để dự án chậm trễ hơn nữa. Tổng thầu EPC phải lập chi tiết các hạng mục lớn và toàn bộ dự án để làm căn cứ báo cáo Bộ GTVT, Cục 6 đường sắt Trung Quốc.

Đối với việc tăng TMĐT dự án 250,6 triệu USD vốn tín dụng Trung Quốc, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu EPC phải báo cáo chi tiết tăng ở những hạng mục nào.

“Trừ nhà ga Cát Linh và vành đai 3 kết thúc vào 30/3/2016 thì toàn bộ 10 nhà ga còn lại chậm nhất đến ngày 31/12/2015 phải hoàn thành. Ngày 30/6/2016 phải kết thúc khu kiến trúc Depot và nhà điều hành. Về đoàn tàu, có tổng số 13 đoàn tàu đã ký hợp đồng với Cục 6 Trung Quốc; ngày 15/10/2015 đưa đoàn tàu mẫu về Việt Nam để lấy ý kiến đóng góp của người dân, ngày 30/4/2016 đưa 12 đoàn tàu về, riêng đoàn tàu thứ 13 thì chậm nhất đến 30/6/2016”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phạm Huyền