Nguyên nhân của sự chênh lệch này là do các Sở Tài chính của các địa phương thiếu sự phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin về mức giá kê khai của các đơn vị vận tải trên cùng tuyến cố định. 

Bởi vậy, Bộ Tài chính vừa yêu cầu Sở Tài chính các địa phương rà soát thống nhất mức giá cước vận tải ôtô kê khai giữa 2 đầu tuyến, nếu có chênh lệch, yêu cầu đơn vị vận tải phải kê khai giảm giá phù hợp với mức giá kê khai tại đầu tuyến đối lưu có mức giá thấp hơn.

H.A