Cụ thể, hiện nay các tuyến đường cao tốc đang triển khai đều là đường thiết kế tốc độ từ 80km - 120km/h. Về mặt lý thuyết thì tốc độ thiết kế là tốc độ thấp nhất mà ở những đoạn khó khăn nhất phương tiện có thể đi qua được, còn những chỗ khác thì xe có thể chạy với tốc độ cao hơn; nhưng về thực tế, do yếu tố môi trường, ý thức giao thông, yếu tố kỹ thuật… nên đưa ra tốc độ giới hạn cho phép xe chạy để đảm bảo an toàn giao thông. 

“Việc chạy tốc độ cao hơn thì Bộ GTVT đang nghiên cứu, đang sửa Thông tư 13 để trong điều kiện đường tốt, xe tốt, đảm bảo an toàn giao thông thì có thể cho phép xe lưu thông vượt tốc độ thiết kế từ 10-20% mà không xử phạt, tức là đoạn đường cao tốc có vận tốc thiết kế là 100km/h nhưng đảm bảo điều kiện an toàn thì xe chạy vượt tốc độ lên 120km/h” - Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho hay.

Đặng Nhật