Bộ GTVT cho biết, quá trình vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, bất cập gây bức xúc cho chủ phương tiện tham gia dịch vụ. Bộ GTVT yêu cầu Công ty TNHH thu phí tự động VETC, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam căn cứ hợp đồng dự án, phương án đầu tư được chấp thuận và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 19/2020, khẩn trương rà soát, lắp đặt hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các cửa thu phí còn lại đảm bảo đồng bộ, phát huy hiệu quả của hệ thống.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam được giao giám sát, đôn đốc các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Nhật Uyên