Cụ thể, quyết định kỷ luật Giáng chức đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền Tổng Giám đốc Ban QLDA Đường sắt, xuống giữ chức Phó Tổng Giám đốc Ban QLDA Đường sắt kể từ ngày 10/1/2015.

Với trách nhiệm người đứng đầu Ban QLDA Đường sắt, ông Hùng đã có sai sót trong chỉ đạo, quản lý thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông, để xảy ra sự cố nghiêm trọng sập đà giáo và bê tông trong khi thi công xà mũ trụ H7 của nhà ga Bến xe Hà Đông.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cũng yêu cầu thi hành quyết định kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Tổng Giám đốc Ban QLDA Đường sắt và  ông Triệu Khắc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông do có sai sót trong chỉ đạo quản lý xây dựng dự án; để xảy ra sự cố mất an toàn nghiêm trọng.

Trước đó, trong ngày 28/12, ngay sau khi sự cố xảy ra, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đình chỉ công tác điều hành đối với ông Nguyễn Văn Bảo,  Phó Tổng giám đốc Ban QLDA đường sắt để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Cùng với đó, Bộ GTVT nghiêm khắc cảnh cáo Tư vấn giám sát trưởng Diêm Chí Cương; đình chỉ vô thời hạn đối với ông Tạ Trung Văn, Tư vấn giám sát phụ trách nhà ga Bến xe Hà Đông.

Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu Tổng thầu EPC là Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm chính và chịu mọi chi phí do sự cố gây ra.

T.Huyền